• Uyku apnesi

Her gece düzenli horluyorsanız ve gün içinde kendinizi uykulu ve yorgun hissediyorsanız, sizde “uyku apnesi” olabilir. Uyku apne durumu toplumda astım ve şeker hastalığı kadar sık görülen bir hastalık olmasına rağmen tanısı konulmadığı için gizli kalmıştır. Doktorlar da bu konuda deneyimsiz olduklarından hastalarını yönlendiremezler. Ne yazık ki uyku apne hastalığı, son 20 sene içinde tanımlanıp geliştiğinden doktorlar arasında da yeterli derecede bilinmemektedir.

Obezite-Hipoventilasyon Sendromu (OHS), obez bir kişide diğer nedenlere bağlı olmayan, gündüz alveoler hipoventilasyonla ilişkili bir sendrom olarak tanımlanır. En önemli risk faktörü obezitedir. Klinik bulgular nonspesifik olup, obezitenin belirtileri vardır. %90’ında Obstrüktif Uyku Apne (OSA) veya OHS ile ilişkili komplikasyonlar vardır. Obez bir olguda alveoler hipoventilasyona yol açan diğer nedenlerin olmaması koşulu ile uyanıklık (sıklıkla gündüz) hipoventilasyonunun saptanması ile tanı konur. OHS kuşkulu hastaların değerlendirilmesinde sürekli nokturnal karbondioksid monitorizasyonu ile polisomnografi tanıda altın standarttır. Noninvaziv Positif Basınçlı ventilasyon (PAP) uygulanması ile bilrlikte kilo verme ilk seçilecek tedavilerdir.

    • Uyku testleri (Polisomnografi)

Uyku apnesi testi, hastalığın tespiti ve tedavisi sürecinde en önemli aşamadır. “Polisomnografi” denilen uyku apnesi testi tüm gece boyunca beyin aktivitesinin ve solunumsal olayların kaydedildiği bir testtir.

Uyku apnesi testi olan Polisomnografi, uyku sırasında beyin dalgaları, göz hareketleri, ağız ve burundan hava akımı, horlama, kalp hızı, bacak hareketleri ve oksijen seviyelerinin ölçümü esasına dayanır. Uyku apnesi testini yaptırabilmek için hastaların bir gece uyku odasında kalmaları gerekir. Test sırasında vücudun çeşitli noktalarına bağlanan kablolarla alınan sinyaller odanın dışındaki bilgisayara aktarılır. Sabaha kadar alınan bu kayıtların incelenmesiyle, uyku süresince solunumun kaç defa durduğu, ne kadar süre ile durduğu, durduğunda oksijen değerlerinin ve kalp hızının nasıl etkilendiği ve derin uykuya dalınıp dalınmadığı gibi birçok parametreye bakılabilir.

Bilgi Almak mı İstediniz?