• Akut ve kronik solunum yetmezliği

Akut solunum yetmezliği (ASY), solunum sisteminin oksijenlenmeyi sürdürememesi veya karbondioksiti ortadan kaldırmamasıdır. ASY çoklu altta yatan etyolojileri ile birlikte yaşamı tehdit eden yaygın bir tıbbi durumdur. Genç hastalarda en sık ASY nedenleri pnömoni, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), sepsis, astım, ilaç alımı ve travmadır. Yaşlılarda, pnömoni, kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), ARDS ve sepsis sık görülen nedenlerdir. Acil serviste solunum yetmezliğinin tipi ve etyolojisini saptamak tedavi ve yönetim açısından önemlidir.

    • Oksijen / yüksek akımlı oksijen / noninvazif ventilasyon tedavisi

İnvaziv kelimesi, cerrahi işlem gerektiren uygulama anlamına gelir. Non-invaziv kelimesi ise tam tersi olarak, cerrahi işlem gerektirmeyen uygulama anlamındadır. Yani non-invaziv ventilasyon cerrahi işleme gerek kalmadan uygulanabilen ventilasyon tekniğidir. Bu teknik durumu çok ciddi olmayan hastalarda uygulanabilir. Hastanın ağız ve burun yolunu kapsayan bir maske yardımı ile oksijen destekli solunum cihazına bağlantı sağlanır.

Bu uygulama acil servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılır. Bu uygulamanın yeterli olduğu durumlar şöyle sıralanabilir:
– Açık bilincin olması
– Yeterli öksürük refleksi ve yutma fonksiyonu bulunması
– Kişinin akciğerlerini kullanabilecek şekilde nefes alabiliyor olması
– Maskenin takılmasında yüzde herhangi bir uyum sorunu bulunmaması

Bilgi Almak mı İstediniz?